Sint-Catharijne kerk

De Sint-Catharijnekerk heeft een hele geschiedenis. Het is een grote kerk, die van ver al een primenente plaats inneemt aan de horizon. De van oorsprong rooms-katholieke kerk is gebouwd tussen 1417 en 1482. In 1456 is een groot deel door brand verwoest. in 1462 begonnen ze de kerk te herbouwen. Dit stopte in 1482 omdat het geld op was.De toren telt dan 60 meter hoog (318 treden) in plaats van de beoogde 120 meter en de kerkbouw gaat niet verder dan het schip. Van een deel van de kerk zijn alleen de fundamenten aangelegd. 
Vanaf april 1572 - nadat de Watergeuzen Den Briel hadden veroverd op de Spanjaarden - is de Sint-Catharijnekerk een protestantse kerk.

Voor exacte openingstijden klik hier.

Bedevaartskerk Heilige Martelaren van Gorinchem

De Bedevaartskerk uit 1929-1931 behorende bij het complex bedevaartsoord H.H. Martelaren van Gorcum. De in een voor de jaren dertig van de twintigste eeuw karakteristieke traditionalistische baksteenarchitectuur uitgevoerde bedevaartskerk van het type pseudo-basiliek, is gebouwd naar ontwerp van de Rotterdamse architect H.P.J. de Vries. Na de bouw van de kerk werd de aan de achterzijde van de omgang staande houten kapel uit 1880 afgebroken. De inventaris van de kerk is voor een deel afkomstig uit deze houten kapel. Het betreft onder meer door de Gebr. Brom uitgevoerd siersmeedwerk, diverse altaren, beelden en de kerkbanken. Andere onderdelen, zoals de koorbank, de katheders en het grote bronzen kruis zijn in 1985 overgebracht vanuit de niet meer in gebruik zijnde kerk van de H. Martelaren te Gorinchem.

De katholieke kerk H.H.Martelaren  van Gorcum

De katholieke kerk Martelaren van Gorcum uit 1830 aan de Nobelstraat is ontworpen door architect P. Plukhooy. Het is een eenbeukige neoclassicistische kerk. Ze heeft een baksteengevel met zwaar hoofdgestel, trigliefenlijst en middenrisaliet met fronton. Orgel met hoofdwerk en nevenwerk werden in 1877 gemaakt door orgelbouwer Maarschalkerweerd. De klokkenstoel bevat een klok van Klokkengieterij Petit & Fritsen uit 1879.

 

Kapel van het Sint Jacobsgasthuis

Kapel van het St Jacobsgasthuis (Oude Mannengasthuis) uit 1652. Het gasthuis werd vermoedelijk gesticht in het begin van de 15e eeuw en werd nooit een grote inrichting, want in 1665 was het in ieder geval al opgeheven. De kerk is een zaalkerk met 5/8 gesloten koor en slanke ingebouwde toren. Het heeft houten tongewelven met trekbalken. De kansel stamt uit de 17e eeuw. De klokkenstoel bevat een klok uit 1696. Nadat de kerk in 1970 buiten gebruik raakte is er een huisartsenpraktijk in gevestigd. Een enkele keer wordt de kerk nog voor concerten gebruikt.

 

Begijnhofkapel

Het uit ca 1480 daterende monument is van oorsprong onderdeel van een begijnhof. Aan de kapel was geen begraafrecht verbonden; de begijnen werden begraven in de Maarlandse St. Pieterskerk. In 1571 waren er nog maar 2 begijnen over in het hofje en met de inneming van de stad in 1572 viel het doek voor het begijnhof definitief. Ook de kapel werd toen niet langer meer gebruikt en werd een turfpakhuis en in 1883 werd er een maalderij in gevestigd, nadat de molen in 1882 was afgebrand.  In de jaren 1950 wordt de voorkant opgenomen in een rijtje arbeiderswoningen en de achterkant ingesloten door een grote schuur. Intern wordt het aangepast met extra vloeren voor graanopslag en machines. In de gepleisterde gevels zijn enkele gietijzeren stalramen. 
Inmiddels is het in 2008 volledig gerestaureerd en een wooncomplex geworden.

Geuzenkerk

De Geuzenkerk werd in 1872 gebouwd, 300 jaar nadat de Geuzen Den Briel veroverden op de Spanjaarden. De kerk staat in het centrum van Brielle. Al sinds 1968 was de kerk niet meer als zodanig in gebruik. Een aannemer had de kerk gekocht en het pand in gebruik als bouwplaats en werkplaats.. De afgelopen dertig jaar heeft er een steiger om de kerk gestaan. De klokkentoren stond op instorten en de rechterkant van de kerk was ook compleet verwaarloosd.
Twee jonge ondernemers uit Brielle ontfermen zich nu over de Geuzenkerk. Zij hebben besloten er twee woonhuizen in te maken.