Fietsen

De Vestigingsroute is 40 kilometer.

Stichting Het Zuid-Hollands Landschap beheert Fort Noorddijk en Fort Penserdijk op Voorne. Deze forten werden tussen 1883 en 1884 aangelegd om, samen met de kustbatterijen van Brielle en Hellevoetsluis, een aanval vanuit zee af te slaan. De polders ten westen van de linie konden bij oorlogsdreiging onder water worden gezet. De fietsroute neemt u mee langs deze vestingwerken.

De forten Noorddijk en Penserdijk zijn te bezoeken tijdens excursies en Open Monumentendag.

 

Het is mogelijk om in de route te vallen bij de Zuiddijk in Hellevoetsluis, dit is 7 kilometer van de bed and breakfast vandaan.

 

De Kiekendiefroute brengt u over een gedeelte van Voorne. Het voormalige eiland Voorne zit vol verrassingen. Natuurliefhebbers kennen de brede duin-strook, maar daarachter wacht een open landschap met mooie natuurgebieden en massieve vestingwerken uit drie verschillende perioden. Fiets mee langs vestingstad Brielle, forten die in oude glorie worden hersteld en een geheime Duitse bunker (Biberbunker).

Er zijn op de route verschillende mogelijkheden om een versnapering te nuttigen.

De route is 47 km en start vanaf het Bezoekerscentrum Tenellaplas,  

Het is tevens mogelijk om als het ware in de route te vallen vanaf knooppunt 17 (nog geen 2 kilometer van de bed and breakfast vandaan).

De Ronde over Voorne is een route van 52 kilometer over het eiland Voorne.

Aan het begin van de zeventiende eeuw werd er een vestingstadje aangelegd, om de bestaande haven te versterken. Hellevoetsluis groeide tot aan de negentiende eeuw vanwege het belang van het havenstadje, maar toen de haven van Rotterdam rond 1830 ontsloten werd door de aanleg van een kanaal, nam de bedrijvigheid in Hellevoetsluis af. Toch zijn altijd de haveninvloeden nog altijd duidelijk merkbaar. In Hellevoetsluis vind je het enige dubbele stenen droogdok van Europa en het oudste bewaard gebleven dok in Nederland (Droogdok Jan Blanken).  Wanneer we in Heenvliet aankomen komen we langs de ruïne van het huis Te Heenvliet, ook bekend onder de naam Ravensteyn. De ruïne is in bezit van de stichting ‘Stede en Vrije Heerlijkheid Heenvliet’. Het huis Heenvliet, zoals dit vroeger heette, is tot een ruïne vervallen, nadat de watergeuzen het gebouw in 1572 in brand staken. Tijdens je rondje Oostvoorne kom je ook door een prachtig bosrijk gebied. Het relatief jonge Annabos werd rond 1980. Populaire bomen waren wilgen, eiken, essen en elzen, die je dan ook veelvuldig terugziet in dit bos. Vogels bouwen hun nesten in de toppen van de bomen en fluiten het hoogste lied op de takken, terwijl buizerds jacht maken op de kleinere zoogdieren en bonte spechten je fietstocht begeleiden met een gezellig geroffel op de boomstammen. Je kijkt aan de rand van het bos uit over een uitgestrekte weide. Lepelaars en kleine zilverreigers weten het grazige land te vinden, omdat zij hier hun voedsel zoeken. 

De route loopt door Rockanje, hier kunt u dus de route starten.

Op Voorne staan nog vele molens, deze Molenroute maakt u kennis met deze molens. Zo komt u bijvoorbeeld langs de Molen van Oostvoorne. Deze stenen grondzeiler is in 1821 gebouwd. U komt ook langs Molen 't Vliegend Hert in Brielle, een unieke standerdmolen met drie zolders. Wekelijks worden diverse granen gemalen en verkocht in het molenwinkeltje.

De route loopt door Rockanje, zou Rockanje ook een molen hebben die op de route staat?

Er is ook een prachtige MTB route. Klik hier voor meer informatie.