Oostvoorne

Waarom heet een dorp aan de westkust Oostvoorne?
Tot omstreeks het jaar 1200 vormden namelijk de eilanden Voorne en Flakkee één geheel. En op dat eiland lag Oostvoorne in het oosten.

Een opvallend detail is dat Oostvoorne geen 'straten' kent. Geen enkele weg in het dorp is aangeduid met een naam die eindigt op 'straat'. Als er nieuwe straten bijkomen wordt dit nog steeds gehanteerd. 

Omstreeks 1100 is de naam Voorne voor het eerst genoemd. Oostvoorne was toen niet meer dan een burcht, een kapel en enige bijgebouwen.
Rond 1350 begon zich een dorp te vormen. Dat kwam vooral doordat Burchtvrouwe Machteld van Voorne aan de hofkapel een Kannonnye stichtte van een Deken en acht Kannunnikken. Het dorp kon niet echt groeien, omdat weinig grond hoog genoeg lag om te kunnen gebruiken. Later door indijking werd er meer mogelijk. 
Omstreeks 1500 had het dorp zijn huidige grootte, wat gebied betreft, bereikt. Sindsdien groeit het aantal inwoners. 
Landbouw en veeteelt waren oorspronkelijk de belangrijkste vorm van inkomsten. Later werd dat meer de tuinbouw. 
Geleidelijk is Oostvoorne door de vakantiegangers ontdekt. In 1946 is het recreatiecentrum Kruininger Gors gesticht. Een terrein waar in de zomer 10.000 gasten verblijven. 

Oostvoorne vormde tussen 1980 en 2023 samen met Tinte en Rockanje de gemeente Westvoorne. Vanaf 2023 valt Oostvoorne onder Voorne aan Zee.

 

Oh ja ... er is ook een Zeeweg in Oostvoorne. Vooral niet te verwarren met die in Rockanje. Het bizarre is wel dat de Zeeweg in Oostvoorne alleen even nummers heeft.

De vlag van Oostvoorne.

Het wapen van Oostvoorne.