Langepoort

Van de poorten, van de vestingwerken in Brielle, zijn slechts bewaard gebleven de Lange Poort aan de Noordwestzijde en de Kaaipoort aan de zuid-oostzijde van de stad. Het zijn eenvoudige, tunnelachtige doorgangen in de wallen.
Van de M.E. Noordpoort zijn in een bastion aan Noordzijde van het Maarland in 1923 de funderingen en enkele muurresten ontgraven.  Op 1 april 1572 werd onder het uitroepen van In naam van Oranje doe open de poort de (niet meer bestaande) Noordpoort geramd. Door deze poort trokken de Watergeuzen de stad binnen. De Spaanse hertog Alva verloor toen Brielle.

De Langepoort die dateert uit 1704-'05, is in 1799 vernieuwd. Beide poorten zijn door architect "J. Walraad" in de periode 1972-'75 onder zijn leiding gerestaureerd. Opvallend is dat de sluitsteen met het stadswapen aan de veldzijde is gesitueerd.

Kaaipoort

De Kaaipoort aan de oostzijde van de Brielse vesting werd in 1709 gebouwd en gerestaureerd in de periode 1972-75. Van deze poort was het meeste bewaard gebleven.
Opvallend is het metselwerk van de poortboog, waar de boogrug niet evenwijdig loopt met het ronde binnengewelf, maar steil omhoog. De Kaaipoort heeft haar wachthuis behouden, dat nu een woonhuis is.