Voorne's duin

Het Voornes Duin is een natuurreservaat in Zuid-Holland op het eiland Voorne van ongeveer 1400 ha groot. Delen zijn vanaf 1927 in beheer bij Natuurmonumenten. Ook de stichting Het Zuid-Hollands Landschap beheert een deel van het gebied. 

Voornes Duin ligt op het Zuid-Hollandse Voorne-Putten, ongeveer een half uur rijden vanaf Rotterdam. Het is één van de soortenrijkste duingebieden van West-Europa. En ondanks dat het vlakbij Rotterdam ligt, vind je hier vooral veel rust en stilte.

Voornes duin is heel divers; uitgestrekte duinen, bloemrijke duingraslanden, vochtige valleien en moeras, stille duinmeertjes, bos. Doordat het landschap heel divers is, zijn de plantensoorten en (bijzondere) vogels dat ook. 
Doordat hier geen drinkwater wordt gewonnen zijn er nog unieke duinvalleien te vinden.  

 

Plantensoorten

Het gebied is rijk aan veel soorten planten. Meer dan de helft van alle soorten Nederlandse wilde planten zijn aanwezig in het duingebied.  

Langs de paden bloeien bijzondere planten zoals hondstong en koninginnekruid

In de vochtige duinvalleien groeien bijzondere soorten zoals parnassia en slanke gentiaan

In de Schapenwei staan maar liefst vijf soorten orchideeën zoals de moeraswespenorchis en vleeskleurige orchis

En de planten trekken weer vlinders aan. Gewone soorten zoals de dagpauwoog, maar ook zeldzamere soorten als koevinkje, bont zandoogje en kleine parelmoervlinder. Ze vliegen van bloem tot bloem om nectar te verzamelen of om hun eitjes op af te zetten.

 

Vogels

Bijna twee derde van de Nederlandse broedvogelsoorten is bij Voornes Duin te vinden. Van de roodborsttapuit, nachtegaal en kuifeend tot echte bosbewoners als de groene specht. De duinmeren, zoals Quackjeswater en Breede Water, trekken weer veel moeras- en watervogels aan. Hier broeden aalscholvers, lepelaars en kleine zilverreigers in kolonies.