Maria Rust begraafplaats

Maria Rust is de Oude Begraafplaats van Rockanje. Hier werden vanaf 1828 tot 1950 Rockanjenaren begraven.

Sindsdien wordt er gebruik gemaakt van de Nieuwe Begraafplaats aan de Dirk van Voornelaan. Deze begraafplaats ligt in de duinen van Rockanje.

In de 19de eeuw had de oude Begraafplaats een andere naam: Maria Rust.

Onder tabblad plattegrond op de site van de begraafplaats vindt u een indeling van de graven met daarbij de oorlogsgraven, oorlogsmonument en kindergraven. Verder kunt u op de site van de begraafplaats artikelen vinden over de begraafplaats, de tweede wereldoorlog en verdere gebeurtenissen. Ook is er informatie te vinden over de flora en fauna op de begraafplaats.

In 1828 kocht de gemeente Rockanje buiten de bebouwde kom een stuk weiland van de Hervormde Kerk met het doel over te gaan tot de aanleg van een begraafplaats. 

In Rockanje ging het om het oostelijk deel van de Oude Begraafplaats, Zoals de begraafplaats aan de Zeeweg nu heet. De gemeente heeft toen 134 gulden betaald voor de grond en 500 voor de aanleg. Om het te financieren hebben ze graven verkocht, waaronder aan de Burgemeester.

Waarschijnlijk heeft de begraafplaats tot 1900 Maria Rust geheten door de Burgemeester van Rockanje. Zijn vrouw, Maria Johanna Magdalena Hein-Vlielander, was in 1861 overleden. 

In 2008 is een beleidsplan geschreven voor een serieuze opknapbeurt van de begraafplaats.  Na een jarenlange voorbereiding is de totale restauratie van Maria Rust, inclusief de vernieuwing van de beplanting, op 23 november 2012 succesvol afgesloten.

Doel is de Oude Begraafplaats, als laatste rustplaats van vele Rockanjenaren en groene oase binnen de bebouwde kom,  onder de aandacht van de gemeente, nabestaanden en alle Rockanjenaren te brengen. 

Voor meer informatie: Maria rust begraafplaats