Koepel van Oostvoorne ("De belvedere”)

In de duinen van Oostvoorne stond ooit een gebouw dat hoorde bij landhuis Zeeburgh en vanwege het mooie uitzicht "de belvedere" werd genoemd.
Zoals wij het nu kennen heet het 'de koepel van Oostvoorne'.

Het bestuur van het waterschap van Voorne had het gebouw in gebruik vanaf 1742. Ze kwamen hier bijeen.

De dijkgraven , leenmannen en heemraden vergaderden er niet alleen, zij dronken ook wijn uit de zilveren hensbeker en schreven dichterlijke ontboezemingen in het drinkboek.

De Koepel werd, zoals zovele bouwwerken langs de Noordzeekust, in 1942 door de Duitse bezetter afgebroken. Het gebouw stond hun in de weg vanwege de Atlantikwall. De kustverdediging tegen de mogelijke invasie van de geallieerden vanuit zee.

De inventaris van de koepel, bijvoorbeeld het zilveren serviesgoed, werd grotendeels gered en kwam na de opheffing van het Hoogheemraadschap van Voorne terecht in de collectie van diens rechtsopvolger waterschap De Brielse Dijkring en later in de collectie van waterschap Hollandse Delta. De kostbare hensbeker werd in 1954 door het toenmalige bestuur van het Hoogheemraadschap voor een gering bedrag verkocht aan het Rijksmuseum. Deze hensbeker is kusthistorisch gezien een edelsmitkunst en wordt daar sinds de verkoop onder de naam Gerechtsbeker van Voorne museaal bewaard. 

 

 

Eind van de twintigste eeuw vond een aantal inwoners van Oostvoorne dat Koepel Zeeburg uit zijn as moest herrijzen. Jarenlange inspanningen resulteerden in de oprichting van Stichting Koepel Zeeburg. Doelstelling was om de koepel te herbouwen volgens de oorspronkelijke en bewaard gebleven bouwtekeningen die in 1949 opnieuw waren opgezet door Reier Haverkamp. Subsidies van onder meer de stadsregio Rotterdam en de gemeente Westvoorne zorgden ervoor dat de Koepel Zeeburg kon worden herbouwd aan de Zeeweg, niet ver van de oorspronkelijke locatie. Vanaf september 2014 is de Koepel Zeeburg in gebruik genomen en toegankelijk gemaakt voor het publiek.

 

Al vanuit de langlopende historie werd er in de koepel vergaderd door personen die het verschil maakte in de samenleving. Dit is nu weer mogelijk. De koepel is een onderdeel van 'het wapen van Marion' en kan gehuurd worden voor diverse  bijeenkomsten.